ZEN

INSTITUTUL DE SPEOLOGIE


EMIL RACOVIȚĂ

Language:
ro  en

Cariere

Institutul de Speologie "Emil Racoviţă", cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti, anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea:

 • − organizează concurs pentru ocuparea unui post de CS II – specializarea biologie. citeste

Concursul se va desfăşura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Ordinului MENCS nr. 6129/2016.

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului, până în 13 septembrie 2018, ora 1600 la Responsabilul de Resurse Umane al Institutului din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, cam. M 231.

Concursul va avea loc în data de 19 septembrie 2018, ora 1300, la sediul Institutului de Speologie “Emil Racoviță”, din Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Camera M 230, Mezanin.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021 / 318 81 32. • − un post de asistent cercetare ştiinţifică, perioadă nedeterminată, specializarea biologie. citeste

Cerinţele postului:

 • - absolvent al Facultăţii de Biologie;
 • - preocupări speologice demonstrate prin activitatea anterioara, publicaţii, etc.
 • - cunoaşterea, cel puţin la nivel mediu, a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • - cunoştinţe foarte bune utilizare computer;
 • - aptitudini fizice şi psihice necesare desfăşurării activităţii (teren, laborator, prezentări).

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • a) Cerere de înscriere adresată directorului Institutului;
 • b) Curriculum Vitae (semnat şi datat);
 • c) Copia actului de identitate;
 • d) Copii după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă însoţită de foaia matricolă precum şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • e) Copie după alte diplome;
 • f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, în original;
 • g) O recomandare

Dosarele de concurs se primesc până la data de 03.09.2018, ora 1600, la Responsabilul Resurse Umane din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, camera M 231. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/3188132, pe site-ul www.iser.ro sau la sediul Institutului de Speologie.

Concursul va avea loc în data de 19.09.2018, începand cu ora 1000 la sediul Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, cam. M 231 şi va consta în examen scris si interviu conform bibliografiei si tematicii atasate.

Rezultatele finale ale concursului vor fi publicate la sediul Institutului de Speologie şi pe pagina de internet www.iser.ro

Tematica concursului pentru postul asistent cercetare ştiinţifică, se poate citi şi descărca de aici. citeste  descarca

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru un post de asistent cercetare ştiinţifică se poate citi aici. citeste

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de asistent cercetare ştiinţifică se poate citi aici. citeste • − un post de cercetător ştiinţific III , perioadă nedeterminată, specialiazre geologie-geografie, domeniul carstologie-speologie. citeste

Cerinţele postului:

 • - absolvent al Facultăţii de Geologie sau al Facultăţii de Geografie;
 • - vechime în activitatea de cercetare de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor;
 • - cunoştinţe de specialitate relevate de lucrările publicate în domeniul carstului şi speologiei;
 • - experienţa în tehnica modernă de cercetare;
 • - cunoaşterea, cel puţin la nivel mediu, a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • - capacitate de coordonare a activităţii de teren.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • a) Cerere de înscriere adresată directorului Institutului;
 • b) Curriculum Vitae (semnat şi datat);
 • c) Copia carnetului de muncă şi Extras REVISAL care să ateste vechimea în muncă;
 • d) Copia actului de identitate;
 • e) Copii după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă însoţită de foaia matricolă precum şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • f) Copie după diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare (pentru cei care deţin diploma de doctor), precum şi după alte diplome sau titluri ştiinţifice sau academice.
 • g) Lista lucrărilor publicate, însoţită de un exemplar din cel puţin 3 lucrări reprezentative;
 • h) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, în original;
 • i) Minim o recomandare.

Dosarele de concurs se primesc până la data de 03.09.2018, ora 1600, la Responsabilul Resurse Umane din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, camera M 231. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/3188132, pe site-ul www.iser.ro sau la sediul Institutului de Speologie.

Concursul va avea loc în data de 19.09.2018, începand cu ora 1100 la sediul Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, cam. M 231 şi va consta în completarea unei grile specifice ISER precum şi în susţinerea unui interviu în baza dosarului depus.

Rezultatele finale ale concursului vor fi publicate la sediul Institutului de Speologie şi pe pagina de internet www.iser.ro

Tematica concursului pentru postul cercetător ştiinţific III se poate citi aici. citeste

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru un post de cercetător ştiinţific se poate citi aici. citeste

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific se poate citi aici. citeste
Găzduit de smart-hosting.ro
Inapoi