ZEN

INSTITUTE OF SPELEOLOGY


EMIL RACOVIȚĂ

Language:
ro  en

Careers

Institutul de Speologie "Emil Racoviţă", cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti, anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea:

 • − unui post de cercetător ştiinţific III, perioadă nedeterminată, specializarea geologie-geografie, domeniul carsto-speologie. citeste

Cerinţele postului:

 • a) absolvent al Facultăţii de Geologie sau al Facultăţii de Geografie;
 • b) vechime în activitatea de cercetare de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, in cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor;
 • c) cunoştinţe de specialitate relevate de lucrările publicate în domeniul carstului şi speologiei;
 • d) experienţă în tehnica modernă de cercetare (biogeocronologie);
 • e) cunoasterea, cel puţin la nivel mediue, a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • f) capacitate de coordonare a activităţii de teren.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • a) Cerere de înscriere adresată directorului Institutului;
 • b) Curriculum Vitae (semnat şi datat);
 • c) Copia carnetului de muncă şi Extras REVISAL care să ateste vechimea în muncă;
 • d) Copia actului de identitate;
 • e) Copii după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă însoţită de foaia matricolă precum şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • f) Copie după diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare (pentru cei care deţin diploma de doctor), precum şi după alte diplome sau titluri ştiinţificesau academiceş
 • g) Lista lucrărilor publicate, însoţită de un exemplar din cel puţin 3 lucrări reprezentative;
 • h) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, în original;
 • i) O recomandare

Dosarele de concurs se primesc până la data de 13.04.2018, ora 1600, la Responsabilul Resurse Umane din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, camera M 231. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/3188132, pe site-ul www.iser.ro sau la sediul Institutului de Speologie.

Concursul va avea loc în data de 16.04.2018, începand cu ora 1100 la sediul Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, cam. M 231.

Rezultatele finale ale concursului vor fi publicate la sediul Institutului de Speologie şi pe pagina de internet www.iser.ro

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru un post de cercetător ştiinţific III se poate citi aici. citeste

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific III se poate citi aici. citeste


Hosted by smart-hosting.ro
Back to top