ZEN

INSTITUTUL DE SPEOLOGIE


EMIL RACOVIȚĂ

Language:
ro  en

Cariere

Institutul de Speologie "Emil Racoviţă", cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti, anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea:

 • − unui post de îngrijitor I, conform HG 286 / 2011 cu modificările ulterioare, în cadrul Biroului Financiar Contabil.

La concursul de ocupare a postului vacant de îngrijitor I pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a) au cetăţenie română, cu domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
 • b) nu au antecedente penale şi se bucura de o buna reputatie;
 • c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei pentru care candidează;
 • d) studii generale sau medii;
 • e) vechimea minima de 10 ani;
 • f) capacitate de rezolvare a problemelor practice.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • a) Cerere de înscriere adresată directorului Institutului;
 • b) Copie act identitate;
 • c) Copie după diploma de bacalaureat (dacă este cazul);
 • d) Curriculum Vitae (semnat şi datat);
 • e) copie dupa cartea de munca şi extras din REVISAL care să ateste vechimea în muncă;
 • f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derularii concursului;
 • g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Dosarele de concurs se primesc până la data de 5 decembrie 2017, ora 1600, la Responsabilul Resurse Umane din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, camera M 231. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/3188132, pe site-ul www.iser.ro sau la sediul Institutului de Speologie.

Candidatii admişi sau respinşi la selecţia dosarelor vor fi publicaţi la sediul Institutului de Speologie şi pe pagina de internet www.iser.ro până în data de 6 decembrie 2017.

Proba practică şi interviul vor avea loc în data de 7 decembrie 2017, începand cu ora 1100 la sediul Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, cam. M 231.

Rezultatele finale ale concursului vor fi publicate la sediul Institutului de Speologie şi pe pagina de internet www.iser.ro

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul postul de îngrijitor se poate citi aici. citeste

Rezultatul probei scrise si a interviului pentru ocuparea postului de îngrijitor se poate citi aici. citeste

 • − unui post de tehnician (asistent I), administrator al Staţiunii Speologice Cloşani, conform HG 286 / 2011 cu modificările ulterioare, în cadrul Compartimentului de Biospeologie şi Edafobiologia Carstului.

La concursul de ocupare a postului vacant de tehnician (asistent I), administrator al Staţiunii Speologice Cloşani, pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a) au cetăţenie română, cu domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
 • b) nu au antecedente penale şi se bucura de o buna reputatie;
 • c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei pentru care candidează;
 • d) studii medii;
 • e) cunoştinte minime de bază în domeniul speologiei;

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • a) Cerere de înscriere adresată directorului Institutului;
 • b) Copie act identitate;
 • c) Copie după diploma de bacalaureat (dacă este cazul);
 • d) Curriculum Vitae (semnat şi datat);
 • e) copie dupa cartea de munca şi extras din REVISAL care să ateste vechimea în muncă;
 • f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derularii concursului;
 • g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Dosarele de concurs se primesc până la data de 5 decembrie 2017, ora 1600, la Responsabilul Resurse Umane din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, camera M 231. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/3188132, pe site-ul www.iser.ro sau la sediul Institutului de Speologie.

Candidatii admişi sau respinşi la selecţia dosarelor vor fi publicaţi la sediul Institutului de Speologie şi pe pagina de internet www.iser.ro până în data de 6 decembrie 2017.

Proba practică şi interviul vor avea loc în data de 7 decembrie 2017, începand cu ora 1100 la sediul Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, cam. M 231.

Rezultatele finale ale concursului vor fi publicate la sediul Institutului de Speologie şi pe pagina de internet www.iser.ro

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul postul de tehnician se poate citi de aici. citeste

Rezultatul probei scrise si a interviului pentru ocuparea postului de tehnician se poate citi aici. citeste

 • − unui post de CS II – specializarea geologie-geografie.

Concursul se va desfăşura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Ordinului MENCS nr. 6129/2016.

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului, până în 19 decembrie 2017, ora 1600 la Responsabilul de Resurse Umane al Institutului din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, cam. M 231.

Concursul va avea loc în data de 21 decembrie 2017, ora 1030, la sediul Institutului de Speologie “Emil Racoviță”, din Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Camera M 230, Mezanin.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021 318 81 32


Găzduit de smart-hosting.ro
Inapoi