ZEN

INSTITUTUL DE SPEOLOGIE


EMIL RACOVIȚĂ

Language:
ro  en

Cariere

− Regulament pentru organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor și acordarea gradelor profesionale de CS II și CS I în cadrul Institutului de Speologie "Emil Racoviță" al Academiei Romane.  Citește: citeste

− Criterii de concurs pentru acordarea gradelor de CS II/ CS I.   Citește: citeste

− Grila punctaj pentru ocupare post CSIII.   Citește: citeste

Institutul de Speologie “Emil Racoviță” (I.S.E.R.), cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, organizează concurs în baza prevederilor H.G. nr. 1336/2022, O.U.G. nr. 34/2023 și O.U.G. 115/2023 pentru ocuparea unui post contractual vacant de Referent II în cadrul Compartimentului Cartologie, Cadastru și Protecția Carstului, cu normă întreagă, contract de muncă perioadă determinată 6 luni, studii medii. Pentru mai multe detalii -  Citește: citeste
Rezultat selecție Referent II -  Citește: citeste
Rezultat probă scrisă Referent II -  Citește: citeste
Rezultat probă interviu Referent II -  Citește: citeste
Rezultat final concurs Referent II -  Citește: citeste

Institutul de Speologie “Emil Racoviță” (I.S.E.R.), cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, în baza prevederilor H.G. nr. 1336/2022, O.U.G. nr. 34/2023 și O.U.G. 115/2023 organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent IA - normă intreagă, contract de muncă pe perioadă determinată de 6 luni, studii medii. Pentru mai multe detalii -  Citește: citeste
Rezultat selecție dosare Referent IA (normă întreagă) -  Citește: citeste
Rezultat probă scrisă concurs Referent IA -  Citește: citeste
Rezultat probă interviu concurs Referent IA -  Citește: citeste
Rezultat final concurs Referent IA -  Citește: citeste

Institutul de Speologie “Emil Racoviță” (I.S.E.R.), cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, organizează recrutarea de voluntari (1 poziție), pentru suport și lucrări de biologie (taxonomie) conform Legii 78/2014 în cadrul Proiectului - PN-III-P1-1.1-TE-2021-1047 Modele ale biodiversității subterane în ecosisteme naturale si artificiale Citește: citeste

Institutul de Speologie “Emil Racoviță” (I.S.E.R.), cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, în baza prevederilor H.G. nr. 1336/2022 și O.U.G. nr. 80/2022 organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de contabil-șef in cadrul Biroului Financiar-Contabil, funcție conducere, cu normă întreagă, contract de muncă pe perioadă nedeterminată, studii superioare economice.

Cerințe pentru ocuparea postului -  Citește: citeste

Calendar concurs -  Citește: citeste

Bibliografie concurs -  Citește: citeste

Rezultat selectie dosare -  Citește: citeste

Rezultat concurs contabil șef -  Citește: citeste

Institutul de Speologie “Emil Racoviță” (I.S.E.R.), cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, în baza prevederilor H.G. nr. 1336/2022 și O.U.G. nr. 80/2022 organizează concurs pentru ocuparea unui post cercetător științific III, perioada nedeterminată, domeniul chimie. Dosarele de concurs se primesc în termen de 30 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului, la sediul Institutului de Speologie "Emil Racoviţă", Biroul Administrativ. Interviul va avea loc în data de 30.04.2023, ora 1200, la sediul Institutului de Speologie "Emil Racoviţă", cam M230 -  Citește: citeste
Anunt anulare concurs CSIII, domeniul chimie -  Citește: citeste

Institutul de Speologie Emil Racoviță angajează tehnician de cercetare în geoștiințe. Acesta trebuie să efectueze lucrări de laborator și de teren, inclusiv prelevare de probe și pregătirea sedimentelor lacustre și a speleotemelor cu scopul de a reconstrui mediul trecut modificare în cadrul proiectului ECHOES (https://iser.ro/echoes/).  Citește: citeste

Anunţ public colaborare în sistem voluntariat pentru recrutare voluntari în cadrul proiectului "Studii microbiologice în peșteri turistice"  Citește: citeste

Anunţ concurs un post vacant de asistent cercetare (student-doctorand) in cadrul proiectului de cercetare PN-III-PI-I.I - TE-2021-1047  Citește: citeste

Anunţ concurs 2 posturi vacante de student-doctorand si student-masterand in cadrul proiectului de cercetare PN-III-PI-I.I - TE-2021-1047  Citește: citeste

Anunţ concurs post vacant cercetător științific gradul II - BIOLOGIE -  Citește: citeste

Anunţ concurs post vacant cercetător - postdoctorand în știința chimia mediului -  Citește: citeste

Anunţ concurs post vacant cercetător - doctorand în știința mediului -  Citește: citeste


Găzduit
Inapoi