ZEN

INSTITUTUL DE SPEOLOGIE


EMIL RACOVIȚĂ

Language:
ro  en

Cariere

− Regulament pentru organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor și acordarea gradelor profesionale de CS II și CS I în cadrul Institutului de Speologie "Emil Racoviță" al Academiei Romane.  Citește: citeste

− Criterii de concurs pentru acordarea gradelor de CS II/ CS I.   Citește: citeste

− Grila punctaj pentru ocupare post CSIII.   Citește: citeste

Institutul de Speologie “Emil Racoviță” (I.S.E.R.), cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, în baza prevederilor H.G. nr. 1336/2022 și O.U.G. nr. 80/2022 organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de contabil-șef in cadrul Biroului Financiar-Contabil, funcție conducere, cu normă întreagă, contract de muncă pe perioadă nedeterminată, studii superioare economice. Cerințe pentru ocuparea postului -  Citește: citeste   Bibliografie și calendar concurs -  Citește: citeste

Institutul de Speologie Emil Racoviță angajează tehnician de cercetare în geoștiințe. Acesta trebuie să efectueze lucrări de laborator și de teren, inclusiv prelevare de probe și pregătirea sedimentelor lacustre și a speleotemelor cu scopul de a reconstrui mediul trecut modificare în cadrul proiectului ECHOES (https://iser.ro/echoes/).  Citește: citeste

Anunţ public colaborare în sistem voluntariat pentru recrutare voluntari în cadrul proiectului "Studii microbiologice în peșteri turistice"  Citește: citeste

Anunţ concurs un post vacant de asistent cercetare (student-doctorand) in cadrul proiectului de cercetare PN-III-PI-I.I - TE-2021-1047  Citește: citeste

Anunţ concurs 2 posturi vacante de student-doctorand si student-masterand in cadrul proiectului de cercetare PN-III-PI-I.I - TE-2021-1047  Citește: citeste

Anunţ concurs post vacant cercetător științific gradul II - BIOLOGIE -  Citește: citeste

Anunţ concurs post vacant cercetător - postdoctorand în știința chimia mediului -  Citește: citeste

Anunţ concurs post vacant cercetător - doctorand în știința mediului -  Citește: citeste


Găzduit de smart-hosting.ro
Inapoi