logo

INSTITUTUL DE SPEOLOGIE


EMIL RACOVIȚĂ

Language:
ro  en

Compartimentul Biospeologie și Edafobiologie

Misiune

Cercetarea biodiversității și dinamicii ecosistemelor din zone carstice.

biospeo
Obiective:

Cercetare fundamentală: studii comparative de taxonomie, morfologie, zoogeografie și ecologie statistică și experimentală (asimilabilitate, randament caloric, producție secundară) asupra faunei edafice și subterane între zone carstice și non-carstice.

Cercetare aplicativă: urmărirea și identificarea locală a speciilor cu rol de bioindicatori, implementarea studiilor privind dinamica ecosistemelor dezvoltate pe carst, comparativ cu zone non-carstice, în controlarea parametrilor și factorilor determinanți în echilibrul dinamic al ecosistemelor epigee de importanță națională sau europeană (capacitate de suport, viteza de regenerare).

Protecție: studii de cercetare taxonomica si biogeografica si note de fundamentare stiintifica asupra populatiilor speciilor rare, periclitate si vulnerabile, monitorizate pe plan european si national.

Infrastructura de cercetare:

Compartimentul nostru dispune de aparatură utilă în studii de microscopie și ecologie aplicată.

Colecții:

Colecția biospeologică conține specimene (Acari, Amphipoda, Araneae, Chilopoda, Chiroptera, Coleoptera, Collembola, Diplopoda, Oniscidea, Opiliones, Pseudoscorpiones) colectate în decursul a peste 60 de ani de cercetări, din zone carstice din țară și din străinatate (Antarctica, Venezuela, Cuba, Israel, zona mediteraneană etc.). O importanță deosebită o au specimenele-tip ale speciilor noi pentru știință descoperite și descrise de-a lungul timpului de către cercetătorii Institutului de Speologie.

Echipa de cercetare:
 • • Dr. Raluca BĂNCILĂ
 • • Dr. Eugen NIȚU
 • • Dr. Andrei GIURGINCA
 • • Dr. Alexandra HILLEBRAND-VOICULESCU
 • • Dr. Augustin NAE
 • • Dr. Sebastian Ionuț POPA
 • • Dr. Ioana NAE
 • • Dr. Ștefan Cătălin BABA
 • • Cătălina HAIDAU
 • • Robert Florin Opran

Compartimentul Geospeologie și Paleontologie

Misiune:

Studiul geologiei, stratigrafiei depozitelor speleale.

carsto
Obiective:

Cercetare fundamentală: mineralogie speleală, speogeneza și evoluția rețelelor carstice, modelarea proceselor de formare a speleotemelor, paleontologia mamiferelor din peșteri și sedimente carstice.

Cercetare aplicativă: datări absolute cu seria uraniului pe carbonați, reconstituiri paleoclimatice pe baza speleotemelor, modelări ale variațiilor izotopice în timp.

Grupuri de lucru:

Laboratorul de Geocronologie și Studii Paleoclimatice
Grupul de lucru asociat acestui laborator cuprinde cercetători specializați în datări absolute prin metoda seriei uraniului, analiza structurii și mineralogiei speleotemelor, paleontologia și stratigrafia depozitelor speleale, interpretări paleoclimatice pe baza depozitelor speleale.
Facilităti: laborator de analiză primară a speleotemelor, laborator de preparare chimică, spectrometru alfa Octete, laborator de preparare a resturilor fosile. Șeful laboratorului: dr. Silviu Constantin.

Colecții:

Colecția paleontologică include exemplare de mamifere și micromamifere colectate din peșteri și zone carstice din România.

Echipa de cercetare:
 • • Dr. Silviu CONSTANTIN
 • • Dr. Alexandru PETCULESCU
 • • Dr. Virgil DRĂGUȘIN
 • • Dr. Ionuț MIREA
 • • Răzvan ARGHIR
 • • Dr. Luchiana FAUR
 • • ing. Viorel NISTOR

erris

Compartimentul Carstologie, Cadastru și Protecția Carstului

Misiune:

Activitatea compartimentului are drept scop realizarea unei legături directe între cercetarea interdisciplinară a peșterilor și cunoașterea în ansamblu a mediilor carstice, protecția și valorificarea acestora.

geospeo

Colectivul de cercetare acoperă majoritatea disciplinelor speologice sau carstologice, fiind format din specialiști consacrați și tineri orientați spre cele mai moderne direcții și metode de studiu.

Direcții de cercetare:
 • 1. Carstonomia si sistematica ariilor carstice - studii teoretice si regionale pentru cunoasterea structurii si biodiversitatii terenurilor carstice sau asociate.
 • 2. Cadastrarea carstului - instrument informatic de individualizare si clasificare a elementelor, siturilor si resurselor carstului.
 • 3. Carstologie aplicata - evaluarea vulnerabilitatii mediului carstic, elaborarea de norme pentru conservarea si managementul regiunilor carstice.

Echipa de cercetare:
 • • Dr. Marius VLAICU
 • • Dr. Rodica PLĂIAŞU
 • • Dr. Cristian-Mihai MUNTEANU
 • • Dr. Ioana MELEG
 • • Dr. Marius ROBU
 • • Dr. Nicolae CRUCERU
 • • Valerică TOMA

Laboratorul de Hidrogeochimie (SPELEOCHEM)

Misiune

Studiul proceselor geochimice ce se desfăşoară în areale carstificabile şi conexe acestora.

hidrogeochimie
Obiective:

Cercetare fundamentală:

 • • studiul din punct de vedere geochimic al formării, dezvoltării şi funcţionării hidrostructurilor carstice;
 • • modelarea pe baze riguros termodinamice şi de cinetică chimică a proceselor geochimice, precum şi realizarea/completarea bazelor de date termodinamice necesare modelării distribuţiei şi speciaţiei elementelor în sisteme acvifere naturale şi antropizate, cu asigurarea compatibilităţii interne a datelor;
 • • studiul mecanismelor de transfer în medii carstificabile a elementelor şi substanţelor chimice periculoase şi prioritar periculoase.

Cercetare aplicativă:

 • • caracterizarea compoziţiei chimice a apei subterane din zone carstice şi adiacente acestora, cu evidenţierea legităţilor care o determină – studii de hidrogeochimie regională
 • • determinarea principalelor direcţii de drenaj a apei subterane atât prin modelare geochimică, cât şi prin lucrări de marcare
 • • studiul echilibrului chimic în sisteme apoase multicomponente omogne/etrogene, cu aplicare la evaluarea parametrilor de transport a elementelor/substanţelor indezirabile;
 • • realizarea de lucrări chimico-analitice pe matrice naturale specifice problematicii de cercetare a institutului (ape subterane şi de suprafaţă, roci, sol, sedimente, material biologic vegetal şi animal), în condiţiile specifice laboratoarelor de încercări acreditate RENAR.
 • • elaborarea de metode şi procedee de analiză având ca ţintă minimizarea incertitudinii de determinare şi permanenta creştere a valorilor parametrilor de performanţă analitică.

Acreditare

Asociaţia de Acreditare din România – RENAR atestă că Laboratorul de Hidrogeochimie al Institutului de Speologie „Emil Racoviţă” îndeplineşe cerinţele SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi este competent să efectueze activităţi de ÎNCERCARI pe următoarele matrice: apă subterană (inclusiv freatică), ape minerale şi ape de suprafaţă.

Certificat de acreditare Nr. LI 1159

 citeste
Infrastructura de cercetare:

Laboratorul de Hidrogeochimie obţine informaţii de natură experimentală de înaltă calitate datorită facilităţilor de analiză moderne pe care le deţine (specrometrie de masă cu quadrupol şi plasmă cuplată inductiv, spectroscopie de absorbţie atomică cu atomizare în flacără şi electrotermică, spectroscopie moleculară în vizibil/ultraviolet şi de fluorescenţă, combustie catalitică, analiză electrochimică,etc.), precum şi existenţei unui sector de pregătire a probelor pentru analiza concentraţiilor mici şi foarte mici (urme).

Echipa de cercetare:
 • • Dr. Constantin MARIN
 • • Dr. Alin TUDORACHE
 • • Floarea RĂDUCA

Website-ul Laboratorului de Hidrogeochimie

speleochem
erris

Găzduit
Inapoi