logo

INSTITUTUL DE SPEOLOGIE


EMIL RACOVIȚĂ

Language:
ro  en

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVIȚĂ BUCUREȘTI (ISER) nu îşi asumă responsabilitatea pentru Securitatea conexiunii sau a dispozitivelor folosite de către dumneavoastră pentru comunicare și navigare pe acest website.

ISER nu poate fi făcută responsabilă pentru nici o daună fizică sau morală, cauzată de vizitarea sau afișarea platformelor electronice utilizate în cadrul ISER sau de descărcarea și utilizarea oricărei informații, incluzând text, imagini, clipuri sau fișiere de pe aceste platforme.

Este necesar acordul ISER pentru a conecta aceste platforme electronice utilizate în cadrul ISER cu alte platforme. ISER nu își asumă responsabilitatea pentru platformele electronice neagreate cu care acesta ar putea fi conectat și nici pentru materialele postate pe acestea de către alte persoane decât cele autorizate.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL. ISER este înregistrat ca operator în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal gestionat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 33619, având ca scop declarat “educaţie şi cultură” şi “cercetare ştiinţifică”.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE Politica de confidențialitate se referă la modul de colectare și utilizare a datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pe platformele electronice utilizate în cadrul ISER.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această Politică de confidențialitate se referă la datele personale ale membrilor comunităţii ISER (studenţi, profesori, absolvenţi), instituţiilor partenere, candidaţilor şi ale altor persoane care intră în contact cu noi sau vizitează locațiile noastre, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, voluntari, colaboratori și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la sediile ISER, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, website, social media etc. Platformele electronice utilizate în cadrul ISER se bazează pe tehnologii care permit şi colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre dumneavoastră: adresa dumneavoastră de internet, sistemul de operare folosit, locaţia geografică, tipul navigatorului internet, informații despre traficul realizat de dumneavoastră pe platformele electronice utilizate în cadrul ISER etc. Toate aceste informații colectate prin intermediul acestor platforme electronice utilizate în cadrul ISER au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor oferite.

ISER nu va dezvălui date cu caracter personal sau cu funcție de identificare, niciunui terț, decât cu permisiunea explicită a utilizatorilor sau când există o obligație legală în acest sens.

ISER respectă caracterul personal și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează platformele electronice utilizate în cadrul ISER.

ISER se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin intermediul platformelor electronice utilizate în cadrul ISER, așa cum prevăd dispozițiile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Puteţi consulta REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR), cât și măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) prevăzute de Legea nr.190/2018

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • - dreptul de acces – vă permite să obţineţi confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activităţi de prelucrare
 • - dreptul de rectificare – vă permite să rectificaţi datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte
 • - dreptul la ştergere – vă permite să obţineţi ştergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
  1. 1. dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;
  2. 2. dacă procesarea s-a bazat pe consimţământul dumneavoastră, iar acesta a fost retras, a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;
  3. 3. instanţă sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie şterse
  4. 4. dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal
 • dreptul la restricţionare – vă permite să obţineţi restricţia de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestaţi acurateţea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acurateţe);
 • dreptul de a obiecta – vă permite să obiectaţi la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal în condiţiile şi limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

MODIFICAREA ŞI ŞTERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să anunţaţi imediat ISER despre orice inadvertențe între informațiile afișate pe platformele electronice utilizate în cadrul ISER și datele cu caracter personal. De asemenea, vă rugăm să ne semnalați orice utilizare neautorizată, improprie sau ilegală a informațiilor provenite din platformele electronice utilizate în cadrul ISER.

Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau în vederea exercitării drepturilor legale, persoanele vizate se pot adresa responsabilului cu prelucrarea datelor (DPO) din cadrul ISER, Calea 13 Septembrie nr. 13, Sector 5, București, pe e-mail dpo@iser.ro sau la tel. +40213188132 interior 1012.

Alte informații, cât și modele de documente ce trebuie completate în activități ce implică colectarea de date cu caracter personal, se pot citi și descărca aici:

 • • Informare GDPR - citeste
 • • Politica de confidențialitate ISER - citeste
 • • Consimțământ prelucrare date - citeste
 • • Cerere privind rectificarea datelor cu caracter personal prelucrate - citeste
 • • Cerere privind ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate - citeste
 • • Protectia datelor cu caracter personal WEBSITE ISER - citeste

Politica de utilizare a cookie-urilor


Pentru a respecta cerințele stabilite în Directiva UE din 26 mai 2012 și prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

 • • Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ și “înapoi’’.
 • • Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.
 • • Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai placută.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu“cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:
 • • Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
 • • Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și, în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părțti pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către un site.

O vizită pe un website poate plasa cookie-uri pentru:

 • • creșterea performanței website-ului;
 • • o analiză a vizitatorilor;
 • • geotargetting;
 • • înregistrarea utilizatorilor.

Cookie-uri de performanță

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Exemple: setările volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează un site, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul va semnala dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul și cât de des o fac.

Atat timp cât vizitatorul nu este înregistrat pe site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă este înregistrat se pot cunoaște, de asemenea, detaliile furnizate, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității, conform prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când vizitatorul este pe pagina în limba română sau în altă limbă, se va primi aceeași reclamă.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistrați pe un site, se generează un cookie care anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a arăta contul cu care sunteți îngregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, se permite să se asocieze orice comentariu postat pe site cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat “pastrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau calculatorul.

Alte cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație. De exemplu, când distribuiți (share) un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe un site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters.

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet ( ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.
 • • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă ( ex:afișarea rezultatelor căutarilor în limba Română).
 • • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
 • • Măsurare, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri ). Website-urile derulează aceste analize a utilizarii lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. In consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și in mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazatăa pe cookies.
 • • Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
 • • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
 • • Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware.
 • • Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea sp exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau se poate seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă un vizitator nu este înregistat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în meniul Opțiuni /Settings sau în meniul Preferințe / Favorites al browserului.


Găzduit
Inapoi