logo

INSTITUTUL DE SPEOLOGIE


EMIL RACOVIȚĂ

Language:
ro  en

Proiecte și granturi obținute de la organizații internaționale

2014

 • • Grant postdoctoral SCIEX: Innovative modelling approaches as tools in conservation; Institutul de Biologie Evolutionara si Studii de Mediu, Universitatea Zurich, Evetia. Responsabil Dr. Raluca Băncilă
 • • Matrix population models for population conservation and management course (Montpellier, France). Responsabil Dr. Raluca Băncilă
 • • Contract IFA-CEA-C4-08/2014-2016 – Teleconexiuni în timpul schimbărilor climatice între Europa de Vest și de Est pe baza arhivelor climatice din speleoteme contemporane din timpul ultimului interglaciar din Franța și România (FREem)
 • • CAVEMONITOR 17SEE/2014-2017 - Monitoring human impact in show caves- a pilot project on monitoring protocols and remediation techniques to be implemented in Romanian show caves

2013

 • • Grant Synthesys: Patterns of plastron shape asymmetry in captive populations - a case study in Testudo graeca; Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS), Belgia (2013). Responsabil Dr. Raluca Băncilă

2009

 • • Contract 085559 (USF - SUA) Ice deposits in caves: a novel paleoclimate archive, 2009. Responsabil proiect: Dr. B. Onac
 • • Grant National Science Foundation 0823253 (USA) Northern Annular Mode (NAM) Variability during the Little Ice Age and Medieval Warm Period in a Cave Ice Core Record from Northwestern Romania, 2009. Responsabil proiect: Dr. B. Onac

2006

 • • Grant ESF pentru organizare LESC/SCSS Exploratory Workshop. Effectiveness and gaps in European legislation concerning subterranean fauna protection and the importance of setting up a European network of protected caves, 9 – 10 Iulie 2006. Responsabil proiect: Dr. O. MOLDOVAN

Proiecte, granturi obținute în țară

PN II

2014

 • • Contract 48 / 2012-2015, în cadrul programului Parteneriate în domeniile prioritare (PN II) – Reziliența sistemelor hidrotermale față de perturbări antropice și naturale. Studiu de caz: zăcământul termomineral sulfuros de la Băile Herculane.
 • • Contract 2603 / 2012-2015 – Monitorizarea stării de conservare a peşterilor şi speciilor de lilieci de interes comunitar din România.

2013

 • • Grant nr. 31/2010-2013, în cadrul programului PCCE IDEI – Arhive climatice în carst - o abordare integrată pentru studierea şi modelarea oscilaţiilor climatice rapide.
 • • Contract 48 / 2012-2015, în cadrul programului Parteneriate în domeniile prioritare (PN II) – Reziliența sistemelor hidrotermale față de perturbări antropice și naturale. Studiu de caz: zăcământul termomineral sulfuros de la Băile Herculane.
 • • Contract 4/25.10.2011-2013 PNII-RU-PD (2011-2013) – Aplicarea tehnicilor DGT/DET în studiul migrării unor elemente în zona amplasamentului viitorului depozit de deşeuri radioactive Saligny. Responsabil Dr. A. Tudorache
 • • Contract 1/25.10.2011-2013 CNCS – UEFISCDI PN-II-RU-PD-2011-3-0088(2011-2013)– Factori ce influenţează utilizarea habitatelor de către comunităţile de opilionide (Arachnida: Opiliones) în Geoparcul Platoul Mehedinţi. Responsabil Dr. R. Plăiaşu
 • • Proiect POSDRU/89/1.5/S/60189 Program "Biotehnologii cu aplicaţii industriale şi medicale", Proiect individual de cercetare "Biotehnologii cu aplicaţii în conservarea resurselor naturale. Biodegradarea microbiană a poluanţilor apelor subterane". Responsabil Dr. Brad, T.
 • • Proiect POSDRU, Programe postdoctorale pentru dezvoltare durabilă într-o societate bazată pe cunoaştere, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Ansamblul de ostracode lacustre - arhive in reconstructia paleoclimatului in ultimii 150.000 de ani in Romania. Responsabil Dr. Iepure S.

2012

 • • IDEI_WE_50 47/2012: Fossil remains in karst and their role in reconstructing Quaternary paleoclimate and paleoenvironments. Responsabil proiect: Dr. Silviu Constantin
 • • Parteneriate RESILTHERM 48/2012-2015: Rezilienta sistemelor hidrotermale fata de perturbari antropice si naturale. Studiu de caz: zacamantul termomineral sulfuros de la Baile Herculane. Responsabil proiect: Dr. Constantin Marin

2011

 • • PN-II-ID-PCE-2011-3-0145/2011-2013: Holocene tree line and timberline changes in northern Carpathians - a key approach for understanding the sensitivity of upper mountains environment. Responsabil proiect: Dr. Angelica Feurdean
 • • PN-II-RU-PD 1/2011-2013: Factori ce influenteaza utilizarea habitatelor de catre comunitatile de opilionide (Arachnida: Opiliones) in Geoparcul Platoul Mehedinti. Responsabil proiect: Dr. Rodica Plaiasu
 • • PNII-RU-PD 4/2011-2013: Aplicarea tehnicilor DGT/DET în studiul micrării unor elemente în zona amplasamentului viitorului depozit de deşeuri radioactive Saligny. Responsabil proiect: Dr. Alin Tudorache

2010

 • • LIFE+ Nature and Biodiversity 08/NAT/RO/000504/2010-2013: Conservarea liliecilor in Padurea Craiului, Bihor and Trascau Mountains. Responsabil proiect: Dr. Daniela Borda
 • • PCCE-IDEI 31/2010: Arhive climatice in carst - o abordare integrata pentru studierea si modelarea oscilatiilor climatice rapide (KARSTHIVES). Responsabil proiect: Dr. Silviu Constantin

2009

 • • ID-2325/2009-2011: Impactul uman asupra ecosistemului subteran: analiza factorilor abiotici si biotici prin utilizarea unor metode de microbiologie si genetica moleculara, cu implicatii in conservare, Derulare 2009-2011. Responsabil proiect: Dr. Daniela Borda

2008

 • • BLUEBOXSENS 82102/2008-2011: Construirea si caracterizarea unor senzori moleculari pe baza de derivati ai ciclobis (paraquat-p-fenilen) utilizati in detectia si identificarea factorilor locali generatori de crize (substante periculoase si prioritar periculoase). Responsabil proiect: Dr. Constantin Marin
 • • MIGRELEMENT 32112/2008: Studiul migrarii unor elemente in structurile acvifere din zona amplasamentului viitorului depozit final de deseuri slab si mediu active Saligny. Responsabil proiect: Dr. Constantin Marin
 • • Cooperari bilaterale: Fauna în apa de percolatie din pesteri ca indicator a poluarii de suprafata. Responsabil proiect: Dr. Oana Moldovan

2007

 • • SPANRO NAT 2000: Fundamentarea stiintifica a unui model de implementare a legislatiei Natura 2000 in Romania, luand ca studiu de caz speciile de animale listate in Directiva Habitate 92/43/EEC (partener). Responsabil proiect: Dr. Eugen Nitu
 • • MODEL-ACVASUB 31-032/2007: Modelarea impactului metalelor grele asupra acviferelor prin studiul complex al faunei acvatice subterane si monitorizare in sistem GRID. Responsabil proiect: Dr. Oana Moldovan

CEEX

2006

 • • NATFORMAN 59/2006: Structura si dinamica ecosistemelor forestiere naturale, suport pentru fundamentarea de masuri silviculturale apropiate de natura si pentru o gestionare durabila a padurilor (partener). Responsabil proiect: Dr. Eugen Nitu

2005

 • • Variatii climatice rapide inregistrate in depozitele carstice din Romania, evidentiate de indicatori izotopici si paleomagnetici. Responsabil proiect: Dr. Silviu Constantin
 • • TAXFILMOL 82/2005: Diversitatea genetica, taxonomia si filogenia unor specii problema din flora si fauna Romaniei studiate prin metode morfologice si moleculare (partener). Responsabil proiect: Dr. Daniela Borda

CNCSIS

2008

 • • 31/2008: Arhive climatice in carst - o abordare integrata pentru studierea si modelarea oscilatiilor climatice rapide. Responsabil proiect: Dr. Silviu Constantin

2007

 • • 1244/2007: Studiul mecanismelor de transfer al unor poluanti in mediul carstic. Responsabil proiect: Dr. Constantin Marin
 • • 1150/2007: Modelarea complexa a transferului poluantilor in zona de ecoton epicarstica. Responsabil proiect: Dr. Oana Moldovan
 • • A-376/2005-2007: Utilizarea secventelor genice alaturi de analiza mofologica si ecologica complexa în elucidarea unor probleme de taxonomie si evolutie moleculara din cadrul diversitatii criptice a chiropterelor. Responsabil proiect: Dr. Ruxandra Bucur
 • • A-375/2005-2007: Structura, rolul functional si modalitati de conservare a biodiversitatii unor ecosisteme acvatice naturale, transformate si create, comparativ in ape curate si in ape poluate. Responsabil proiect: Dr. Daniela Borda

2006

 • • Vulnerabilitatea terenurilor carstice si asociate din Romania. Stabilirea criteriilor si evaluarea terenurilor. Responsabil proiect: Dr. Cristian Goran

GAR

2007

 • • 98/2007: Schimbari climatice majore in intervalul Pleistocen mediu–Actual bazate pe dinamica asociatiilor de mamifere din sud-estul Romaniei. Geocronologie, paleomedii, corelatii cu eventuri globale. Responsabil proiect: Dr. Emanoil Stiuca
 • • 87/2007: Reconstructia ecologica a habitatului subteran din pestera Cioclovina Uscata, cu privire speciala asupra biodiversitatii sitului in context paleoclimatic. Responsabil proiect: Dr. Alexandru Petculescu
 • • 82/2007: Utilizarea speciilor endemice in biogeografia istorica si delimitarea arealelor carstice de protectie in Carpatii de Vest. Responsabil proiect: Dr. Oana Moldovan
 • • 80/2007: Modelarea variatiei structurii si activitatii comunitatilor microbiene din biofilmele de la interfata apa termala sulfuroasa–aer, in conditiile acviferului de la Mangalia (Pestera de la Movile). Responsabil proiect: Dr. Alexandra Hillebrand

Găzduit de smart-hosting.ro
Inapoi